Sanasto

Yleiset sijoituskäsitteet selitettynä

  • Aika-arvo

    Warrantin hinnan ja perusarvon välinen erotus. Warrantin hinta eli preemio koostuu aika- ja perusarvosta. Perusarvolla tarkoitetaan warrantin arvoa, jos sen toteutusajankohta olisi juuri sillä hetkellä. Perusarvo ei voi olla negatiivinen, sillä warranttia ei ole pakko toteuttaa. Aika-arvo muodostuu kohde-etuuden mahdollisesta arvonnoususta (osto-warrantti) tai -laskusta (myynti-warrantti) ennen toteutusajankohtaa. Vaikka perusarvo olisi nolla, on warrantilla aina aika-arvoa. Warrantin  aika-arvo riippuu positiivisesti kohde-etuuden volatiliteetista ja jäljellä olevasta ajasta ennen toteutushetkeä.